LSB Group

History

We proud of where we came from

LANDMETERS IN KROONSTAD

Die Landmeter wat die eerste erwe in Kroonstad uitgemeet het was J M Orpen (1851 tot 1864). J C Fleck (1864 tot 1880) was die eerste landmeter wat hier gebly het voordat hy na Bloemfontein verhuis het. Jasper P Loxton (1864 tot 1894) het ook in Kroonstad gebly maar hy het nie ‘n enkele erf  hier opgemeet nie. Hy het slegs 25 plase opgemeet en ‘n klompie erwe in Winburg. Theodore Thesen (1871 tot 1899) , ‘n Swaer van President F.W.Reitz , het lank hier gewoon. Hy het onder andere Odendaalsrus uitgemeet. Thesen het in 1869 saam met sy ouers vanaf Stavanger in Noorwee in Suid-Afrika aangekom. Die Thesen’s is ook welbekend in die Knysna area. President Reitz was met sy suster Blanca getroud wat egter baie jonk met die geboorte van ‘n baba oorlede is. Sy ander broer Sigurd Thesen was ook ‘n Landmeter en het lank in Bloemfontein gewoon. Hy het onder andere Dealesville uitgemeet.

Ander landmeters wat ook in erwe in die dorp gemeet het is Charles Truter  (1892) en K J Kok (1877). T A Border het opmetings gedoen sedert 1875 tot 1913 met die uitsondering van die oorlogsjare. Border was ook betrokke by die handelaars besigheid “Border en Allen”. Tydens die boereoorlog was die enigste Landmeters wat opmetings in die Vrystaat gedoen het Baumann en Reid.

A D Philip het vanaf Oktober 1913 hier gemeet tot met sy dood in 1944. In hierdie tyd het N F Stewart (1917 tot 1935) saam met hom gewerk.

Bryan Alfred Symons.

B A Symons het in 1944 by Philip oorgeneem en ‘n paar maande daarna het P M Laubscher by hom aangesluit. Hy praktiseer tot en met sy aftrede in 1977.

Paul Michiel Laubscher.

Paul Laubscher voltooi sy studies aan die Universiteit van die Witwatersrand. In 1942 begin hy in Bloemfontein saam met sy broer, Piet Laubscher  ook ‘n Landmeter , te werk tot 1944. Paul Laubscher registreer gedurende 1945 as ‘n Landmeter. Die firma het toe bekend gestaan as “LAUBSCHER & SYMONS  Landmeters/Land Surveyors”. Oom Paul praktiseer in Kroonstad tot en met sy dood 31 Augustus 1992.

J.D.SLABBERT.

J.D.Slabbert registreer as Landmeter in November 1951. Hy werk aanvanklik (1948) in die Wes-Transvaal (Sannieshof) en daarna in Johannesburg. Gedurende 1960 sluit hy by die vennootskap aan wat toe bekend staan as “LAUBSCHER, SYMONS & SLABBERT”. Gedurende hierdie tyd neem hulle (Laubscher,Symons en Slabbert) Landmeter Damelin se praktyk in Welkom oor. Gedurende 1977 tree Symons af . Oom Koos praktiseer in Kroonstad tot en met sy dood 30 Augustus 1993.

Cornelis Petrus Brink.

C P Brink praktiseer aanvanklik in Pretoria nadat hy in 1976 by die Sentrale Landmetersraad registreer. Hy sluit by die firma aan teen die einde van 1976. Die naam verander toe na die naam soos vandag nog daar uitsien naamlik “LAUBSCHER, SLABBERT EN BRINK”.  Gedurende 1979 heropen  C P Brink die kantoor te Welkom saam met H P Wolmarans en verhuis metertyd soontoe. Hy verlaat die firma in Oktober 1990 en sluit hom aan by MORELAND  ESTATES in Durban-Noord. 

Petrus Johannes Human.

Na J D Slabbert se dood in 1993 neem P J Human die kantoor oor. Hy matrikuleer in 1980 aan die Kroonstadse Hoërskool en Registreer in 1990 as Professionele Landmeter. Laasgenoemde is saam met H P Wolmarans tans in die huidige vennootskap van die firma “LAUBSCHER , SLABBERT & BRINK”.

Verskeie Landmeters waarvan veskeie tans regoor die Republiek praktiseer kon opgespoor word wat in Kroonstad en distrik grootgeword en skool gegaan het.

Hulle is: P J Laubscher  (Broer van P M Laubscher) praktiseer al die jare in Bloemfontein saam met Loel Serfontein . Oorlede.

Loel Serfontein (Bloemfontein). Oorlede.

John Strydom. Matrikuleer in 1955 aan Kroonstadse Hoërskool en Registreer in 1966 as Professionele Landmeter.

Derrick de Nysschen. Matrikuleer in 1969 aan die Afrikaanse Hoërskool en Registreer as Professionele Landmeter in Oktober 1976. Tans die Landmeter-Generaal van Limpopo.